آشپزی و تغذیهسلامت

راهنمای تغذیه و رژیم درمانی

دکتر باقرزاده 

به نام خداوند مهربان

فهرست مطالب

 

 تقديم به جويندگان سلامتي 

بخش يك : اطلاعاتي در مورد رژيم درماني و چاقي و لاغري

با سلام و تبر يك خدمت شماكه قدم در راه تندرستي و سلامتي گذاشته ايد نكاتي را بهاطلاع مي رساند:
1. چاقي يك بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري نياز به درمان دارد.
2. باتوجه به فراواني افرادچاق و لاغر در جامعه و وجود اين اشخاص در اكثر خانواده ها؛متأسفانه چاقي و لاغري امروزه يك امرطبيعي به نظر مي رسد.درحالي كه دانشمندان علم تغذيه ،چاقي را طاعون قرن نام برده اند.
3. چاق كيست؟ مردم به افرادي چاق مي گويند كه شكم بزرگي داشته باشند .پزشكان اضافه وزن بيش از 10 الي 15 درصد را چاق مي گويند . لازم به توضيحاست كه سه نوع وزن داريم :

1- وزن ايده آل 2- وزن مناسب 3- وزن سلامتي .
وزن مناسب همان وزنهاي ذكر شده درجدول وزن و قد مي باشد ، وزن ايده آل 10 درصد پايينتر و وزن سلامتي 10 درصد بالاتر از آن مي باشد . بهتر است افراد ،زير 30 سال از وزن ايده آل ، بالاي 50 سال از وزن سلامتي و بين 30 تا 50 سال از وزن مناسب برخوردار باشند.
يا رقم توده (BMI(Body Mass Index .

4.تعريف چاقي بر اساسبدني : براي تعيين رقم توده بدني از فرمول مقابل استفاده مي كنيم : ( قد به متر *قد به متر / وزن به كيلو گرم ) وزن به كيلوگرم تقسيم بر مجزور قد به متر، و تفسيرآن هم به شكل زير مي باشد:
1. کمتر از 19.8 لاغر  2. بین 19.8 تا 26 طبیعی بین 26 تا 29 وزن اضافه 4 . بیشتر از 29 چاق 
5. چاقي و لاغري چگونه به وجود مي آيد؟ همانطوركه مي دانيد بدن سوخت مورد نياز خود را از مواد غذايي تأمين مي كند اگر ميزان دريافت غذايي مساوي با نيازهاي بدن باشد نه چاق مي شويم نه لاغر ، ولي اگر بيشتر از نياز غذا بخوريم ، كالري اضافي كه دريافت شده، در بدن به صورت بافت چربي ذخيره و سبب افزايش وزن مي شود . همچنين اگر انرژي دريافتي شخصي كمتر از نياز او باشد بدن مجبور است مقداري از انرژي هاي ذخيره خود (چربي) را استفاده كند . كه اينامر موجب كاهش وزن ميگردد . البته استفاده بدن از بافتهاي چربي در صورتي اتفاقمي افتد كه شخص از رژيم مناسبي جهت لاغري استفاده كند در غير اين صورتممكن است بدن به جاي استفاده از چربيها براي تأمين انرژي از بافتهاي حياتيهمچون كبد، كليه، قلب و غيره استفاده كرده و هر چند سبب كاهش وزن گردد ولي به بدن آسيب برساند . پس بايد دانست كه رژيم بايد مناسب با سن، جنس،وزن، قد، ميزان فعاليت و ساير عوامل باشد تا بتواند بدون آسيب به بدن، فرد را بهوزن ايده آل خود برساند.
6. همان طور كه اطلاع داريد انرژي دريافتي ما بر اساس كالري نام گزاري مي شود وبه طور متوسط هر فرد براي يك كيلو وزن بدن خود نياز به 30 كالري در روز داردمثلاً يك شخص 60 كيلويي 1800 كالري در روز نياز دارد حال اگر اين شخصبيشتر از اين مقدار كالري بگيرد، چاق و اگر كمتر دريافت كند لاغر خواهد شد .
7. چقدر كالري لازم است تا يك كيلو چاق شويم ؟ براي اينكه يك كيلوچربي در بدن ذخيره گردد دريافت 7500 كالري اضافه بر نياز بدن لازم مي باشد ،پس اگر شخص 60 كيلويي به جاي 1800 كالري در روز 2050 (يعني 250 كالريبيشتر از نياز ) دريافت كند ماهيانه يك كيلو به وزنش اضافه خواهد شد ( 250 كالري برابر با 50 گرم چيپس مي باشد).
8. برخي دلايل دريافت كالري بيشتراز نياز : 1- الگوهاي خانوادگي : مصرفغذاهاي پر كالري 2- اشتهاي زياد : علاقه به خوردن، علاقه به غذاهاي كالري بالا و احتمالاً عدم علاقه به ميوه و سبزي ها 3- آگاهي غلط از مقدار كالري غذاها 4نخوردن صبحانه و در عوض خوردن غذاهاي باكالري فراوان و غير مغذي در طولروز 5- الگوي نادرست زندگي: شغل كم تحرك، بيكاري، سواره به كار يا مدرسهرفتن ، ورزش كم ، خواب زياد 6- گريز از احساسات و خوردن زياد در موقع غم،شادي،استرس و ……. 7- شركت در مهماني هاي زياد، خوردن غذا در رستورانكه كالري زيادي دارد 8- كاهش نياز بدن به غذا همراه با افزايش سن در حالي كهميزان غذا كم نمي شود 9- تحت تاثير تبليغات غذاهاي پر كالري قرار گرفتن
9. آيا چاقي و لاغري ارثي است ؟ در جواب بايد بگوييم : نه ، چرا فرزندانافراد چاق مثل خودشان چاق مي شوند ؟ هرچند چاقي و لاغري ارثي نمي باشدولي رفتارهاي تغذيه اي ارثي مي باشد و چون رفتار قابل كنترل هست بنابراينفرزندان افراد چاق مي توانند با كنترل رفتارهاي تغذيه اي از وزن ايده آل و تناسباندام برخوردار باشند .
10 . اصولاً چرا مي گوييم چاقي خط ر ناك است ؟ بايد بدانيم كه طول عمرانسان رابطه معكوسي با چاقي دارد هر چه وزن اضافه شود طول عمر كمتر مي شود،بيمارستانهارا چاقها پر مي كنند، علاوه بر آن از CCU بيش از 90 درصد تختهايعوارض مهم چاقي موارد زير را مي توان نام برد : 1- درد مفاصل بخصوص زانوها كه بايد وزن سنگيني را تحمل كنند 2- نارسايي تنفسي 3- ديابت 4- آسم 5واريس 6- فشار خون 7- چربي خون 8- سكته قلبي 9- ضعف جنسي 10 – بزرگيقلب 11 – آرترواسكلوروز 12 – نازايي 13 – سنگ صفراوي و بسياري عوارضديگر.
11 . اكثر انسانها حتي هنگامي كه سير هستند به پرخوري ادامه ميدهند که اين امرميتواند برايشان خطرناك باشد . متناسب نمودن ميزان دريافت غذا ميتواند منجر بهطول عمر بشود اما به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه محدوديت غذايي در حديكه بيش از ده درصد كمتر از نياز بدنمان غذا مصرف نماييم در طولاني مدتميتواند منجر به از دست دادن و اتمام منابع مواد مغذي بدنمان گردد.
12 . چاقي باعث كاهش عمر مي شود، بطوريكه شركت بيمة عمر متروپوليتنبه ازای هر اینچ (2.5 سانتیمتر ) دور شکم بزرگتر از دورسینه دوسال و به  ازاء هر چهار كيلوگرم اضافه وزن يك سال كاهش عمر درنظر مي گيرد.
13. افزايش چربي در ناحيه شكم خطر ابتلا به حملات قلبي و ديابت را براي شماافزايش ميدهد . هنگامي كه شما بيشتر از حد نيازتان انرژي دريافت ميكنيد كبدتانآنرا بصورت چربي در بدنتان ذخيره مينمايد . سلولهاي چربي شكم و باسن با همتفاوت دارند . خوني كه در بافت شكم وجود دارد به كبد ميرود در صور تيكهخوني كه در بافت باسن وجود دارد به جريان خون كلي وارد ميگردد . كساني كهچربيهايشان در بافت شكمشان ذخيره ميگردد بواسطه اينكه كبدشان بايد چربياضافي را از جريان خون بردارد و همچنين بواسطه اينكه بافت خود كبدي از چربيانباشته ميشود نميتواند به خوبي بافت كبدي كساني كه چربي هاي بدنشان در ناحيهباسن شان تجمع مي يابد انسولين اضافي را از خون بردارند.
14. كساني كه چربي بدنشان در ناحيه شكمي تجمع ميشود اصطلاحاً سيب و كسانيكه چربي بدنشان بيشتر در ناحيه باسنشان تجمع مي يابد اصطلاحاً گلابي ناميدهميشوند. سيب ها داراي سطح بالاتري از انسولين و قند خون ميباشند كه اين امرباعث افزايش سطح LDL يا چربي بد كه سهم عمده اي در ايجاد حملات قلبيدارد ميشود و سطح HDL يا چربي خوب كه درجلوگيري از حملات قلبي نقشموثري دارد را كاهش مي دهد.
15 . در درمان برخي از بيماريها قبل از مصرف دارو رژيم غذايي داده مي شود و چه بسا با رعايت رژيم غذايي نيازي به مصرف دارو نباشد. از جملة اين بيماريها مي توان از: افزايش فشار خون، افزايش قند خون و افزايش چربي خون نام برد.
16 . انگيزه شما از كاهش وزن چيست ؟ شايد انگيزه شما فقط داشتن اندامي مناسبباشد ولي بايد توجه داشت كه اين انگيزه به تنهايي قادر به رساندن شما به هدف نهايي نمي باشد چرا كه كاهش وزن و كم خوردن و سختي راه نياز به انگيزه ايوالاتر از اين دارد و آن مي تواند به دست آوردن بزرگترين نعمت و گنج دنيا يعنيسلامتي باشد.
17 . رژيم غذايي چه مفهومي دارد؟ همواره شنيده ايم كه ب عضي از غذاها برايبرخي از بيماريها خوب نيستند و بيماران بايد از مصرف بعضي اغذيه خوددارينمايند يا به اصطلاح پرهيز غذايي را رعايت نمايند. اما بايد بدانيم كه رعايت رژيمغذايي با پرهيز غذايي كامل نمي شود رعايت رژيم غذايي كامل داراي اين مفهوماست كه شخص از غذا هاي مناسب براي خود آگاه باشد و از اين غذاها به مقدارمناسب مصرف نمايد به صورتي كه تاحد ممكن نيازهاي بدن او به مواد غذاييتأمين گردد.
18 . هرگز در درمان چاقي خود از دارو استفاده نكنيد، چرا كه دارو غذا نيست و درهر حال داراي عوارضي م يباشد.
19 . بهترين راه كاهش وزن چيست ؟ راههاي زيادي براي كاهش وزن وجود داردولي هر كدام عوارضي دارد از جمله : سونا، داروها، جراحي، طب سوزني، برداشتنچربي، گوشواره لاغري، كمر بند لاغري و غيره . پس بهترين راه كدام است؟ بايدگفت بهترين راه، تغيير رفتارهاي تغذيه اي ميباشد. البته منظور از تغيير رفتارمحروميت از غذاها و تغيير سفره هاي غذايي نمي باشد ، بلكه منظور كنترل مقداركالري دريافتي مي باشد . همان كاري كه شما از امروز آنرا به عنوان رژيم غذاييدريافت خواهيد كرد.
20 . برخي تغييرات رفتاري كه مي تواند به كنترل دريافت كالري شماكمك كند: 1- وقتي گرسنه هستيد خريد نكنيد 2- اقلامي را كه مي خواهيدبخريد ليست كرده و به اندازه نياز با خود پول داشته باشيد 3- مواد غذايي را خارج از ديدرس خود نگهداريد 4-غذا را به اندازه مصرف در يك وعده درست كنيد 5 در ساعات منظم غذا بخوريد 6- هنگام غذا خوردن تلوزيون نگاه نكرده و روزنامهنخوانيد 7- قابلمه غذا را سر سفره نياوريد 8- تقسيم كننده غذا نباشيد 9- وقتي غذاخوردن را تمام كرديد از سر سفره غذا بلند شويد 10 – باقي مانده غذاها را نخوريد11 پدر و مادرها باقي مانده غذاي بچه ها را حلال نكنند و آنرا دور بريزيد و يا غذارا كم درست كنند 12 – با سرعت غذا نخورده و بعد از هر قاشق غذا خوردن ، قاشقرا داخل بشقاب قرار دهيد 13 – غذا را خوب بجويد 14 – در مهماني ها مواظبميزان كالري دريافتي تان باشيد و تا حد ممكن روز قبل از مهماني كم غذا بخوريد15 در مهماني ها بعد از كشيدن غذا تاحد امكان از غذاها دورتر بنشينيد 16 – درصورت امكان كارهاي روزمره خود را پياده انجام دهيد 17 – به جاي استفاده ازآسانسور از پله ها بالا رويد.
21 . در درمان چاقي خود هيچگاه عجله نداشته باشيد، يادتان باشد كه رژيم غذايي باكاهش وزن تدريجي علاوه بر اينكه قابل تحملتر است، عوارضي نداشته و تقريباًغير قابل بازگشت مي باشد.
22 . ضررهاي كاهش وزن سريع : الف) چون هدف از رژيم دركاهش وزن،آموزش رفتارهاي تغذيه اي هست بنابراين واضح است در كوتاه مدت تغيير اينرفتارها مقدور نمي باشد ب) وقتي وزن به سرعت كاهش يابد پوست توانايي تطابقسريع را نداشته و احتمال چين و چروك در پوست افزايش مي يابد ج)كاهش وزنسريع ممكن است همراه با ريزش مو باشد د)احتمال بي حالي و غش كردن زياداست.
23 . در هر رژيم غذايي صحيح بايد اين گروههاي غذايي وجود داشته باشد : شير ولبنيات، حبوبات و غلات، ميوه و سبزيجات و گوشت، در ضمن در يك رژيمغذايي اصولي، كاهش وزن تدريجي است .بطوريكه حداكثر يك كيلوگرم درهفته مجاز به كاهش وزن مي باشيم. به همين دليل بايد حوصله داشته و با دقت برنامة خود را اجرا كنيد . ضمناً اگر قبل از رژيم عكسي از خود داشته باشيد بهتر خواهدبود.توجه داشته باشيد با كاهش وزن (درحقيقت رسيدن به وزن ايده آل) جوانتر همبه نظر خواهيد رسيد.
24. بعضي افراد باورهاي خاصي در مورد تغذيه دارند كه بعضي از اين باورهاممكن است غلط و مضر باشد . اين قبيل باورهاي تغذيه اي، بخصوص در موردرژيم هاي لاغري شايع است و مي تواند به سلامت افراد لطمه هاي زيادي وارد سازد.
شناخت اين قبيل باورها و تلاش در تغيير آنها گام مؤثر در بهبود تغذيه جامعه است .يكي از اين باورها آن است كه مصرف صبحانه، انسان را چاق مي كند، پس بهتراست جهت پيشگيري يا درمان چاقي از مصرف صبحانه خودداري كرد . اين باور نهتنها صحيح نيست، بلكه ميتواند به سلامت انسان لطمه هاي جدي وارد سازد؛ زيراوعده صبحانه يكي از مهمترين و ضروري ترين وعده هاي غذايي انسان است و بههيچ وجه نبايد حذف شود . باور نادرست ديگري كه برخي اشخاص به آنمعتقدند آن است كه مصرف ترشي همراه غذا موجب سوخت چربي ها شده و درنتيجه باعث كاهش وزن و لاغري مي شود. حال آنكه مواد ترش به جذب چربي هاكمك مي كند و در نتيجه باعث افزايش جذب چربي ها مي شود.
25 . چرا در رژيم كاهش وزن ازكامپيوتراستفاده مي شود ؟ براي اينكه رژيمبراي هر شخص مناسب با سن، وزن، قد، جنس، ميزان فعاليت و … داده مي شود .
تنوع غذايي و همچنين تغيير رژيم متناسب با كاهش وزن و محاسبات رياضي فراواندر رژيم كاهش وزن ، سبب آن شده كه جهت كاهش اشتباهات از كامپيوتراستفاده شود . ولي در نهايت نظارت پزشك به رژيم و همكاري رژيم گيرنده برايرعايت آن وتأمين تمام نيازهاي حياتي براي بدن ضامن موفقيت يك رژيم غذايي مي باشد .

26 . توجه فرماييد : رژيم هايي كه به شما داده مي شود با علم به سلامتي كامل شما ارائه مي شود در صورتي كه شما داراي بيماري خاصي هستيد حتماً پزشك را مطلع فرماييد تا رژيم متناسب داده شده و غذاهاي شما تنظيم گردد . بيماريهايي مثل ديابت ، فشار خون ، كليوي ، كبدي ، گوارشي و غيره .
27 . توجه !! بسياري از افراد بطور دائم در حال رژيم گرفتن و برگشت به رژيم عاديهستند . اين افراد دهها كيلو وزن كم كرده و مجدداً اضافه مي نمايند . متخصصان توصيه مي كنند اگر اراده كافي جهت كاهش وزن و حفظ آن نداريد از كم و زيادكردنهاي مكرر خودداري كنيد .
28 . روشهايي براي تقويت اراده در رژيم كاهش وزن :
1.مشاوره با پزشك را مهم دانسته و همه ابهامات خود را با راهنمائيهايپزشكتان برطرف كنيد.
2.هميشه عوارض و مشكلات چاقي را در نظر داشته باشيد. 
3.اراده خود را با قسمها و نذرهاي شرعي تقويت كنيد.
4.به دلسوزيهاي اطرافيان در مورد كم خوري خود توجه نكنيد.
5.قاشق كوچكي براي خود تهيه كرده و غذاي خود را با آن ميل فرماييد. 
6.جاي بخصوصي را جهت غذا خوردن خود انتخاب كنيد.
7.آرام غذا بخوريد.
8.از اطرافيان كمك بگيريد كه ناپرهيزيهاي شما را گوشزد كنند. 
29 . در پايان بخش اول لازم است در مورد رژيم غذايي توضيحاتي داده شود :
توجه فرماييد رژيمهاي غذايي بر اساس مشخصات فردي شما تنظيم مي شوند، از تجويز آن به ديگران خودداري فرماييد .
رژيم غذايي باتوجه به نوع آن ممكن است در شروع سخت باشد ولي بعد از گذشت دو هفته خواهيد ديد كه رعايت آن براي شما بسيار آسان خواهد بود.در ماه اول سعي كنيد دقيقاً مثل رژيم داده شده عمل كنيد و از ماه دوم با يادگيري جايگزيني غذاها مي توانيد به دلخواه تغييراتي در رژيم ايجاد كنيد به طور مثال اگرقرار است شما براي شام 675 كالري از محل دريافت 4عدد كتلت و 30 گرم ناندريافت كنيد و احياناً به مهماني رفتيد و در آنجا غير از چلو مرغ چيز ديگري وجودندارد شما مي توانيد به جاي آن : برنج ، يك ران مرغ ، يك نوشابه دريافت كنيد كههمان 675 كالري را تأمين مي كند . اين امري است كه بمرور در جلسات رژيم درمانيياد خواهيد گرفت ، از همين جا مشخص مي شود كه رژيمهاي طولاني موفق ترند چراكه هم زمان جهت تغيير رفتارهاي تغذيه اي وجود دارد و هم بدن شما متحمل رژيمسختي نخواهد بود.
غذاهاي زير در رژيم درماني آزاد بوده و شما مي توانيد به هر مقدار از آنها استفاده كنيد:

سبزيجات- كاهو – خيار- شلغم-گوجه فرنگي -كلم – هويج(نه آب هويج )-سالاد بدون سس (آبليمو و آبغوره اشكالي ندارد )- تربچه – اسفناج – آب- نمك –ويتامينها- پياز – پيازچه- چايي (بدون قند)- كدو آب پز – كدو تنبل آب پز- لوبيا سبزآب پز- جعفري و كلاً سبزيجات – ريواس- قارچ آب پز- فلفل- نوشابه رژيمي.
**هر روز صبح ناشتا 2 ليوان آب(درصورت امكان آب معدني) بياشاميد و اگر ناراحتي معده نداريد 2 قاشق آبليمو به آن اضافه كنيد. نوشيدن آب چند فايدهدارد :تضمين كننده سلامت كليه بوده ،سبب كاهش اشتها شده و از يبوست جلوگيريمي كند .
**استفاده از هويج در طول روز صبح تا شب و هر وقت كه احساس گرسنگي كرديد 􀁨بسيار عالي است.
ب**هترين روغن براي مصرف روغن زيتون و بعد از آن روغن مايع گياهي مي باشد .
**اندازه نان در رژيم ( يعني يك كف دست نان ) مساوي است با 30 گرم از هرنان كهاگر سنگك و بربري باشد به طول و عرض 9سانتي متر و يا دو برابر آن تافتون و 3 برابرآن لواش مي باشد.
**اندازه ميوه:منظور از ميوه در رژيم عبارت است از يك سيب متوسط، يك پرتغال متوسط،انار،ليموشيرين،هلو،گريپ فروت،دوعدد نارنگي متوسط، دوعددكيوي، دوعدد خرمالو،نصف موز، 3عددانجير، چهار عدد خرما،سه عدد سيب گلاب،يك ليوان توت فرنگي، يك ليوان گوجه سبز، يك ليو ان گيلاس، يك ليوان آلبالو،يك و نيم ليوان هندوانه يا طالبي يا خربزه، چهار عدد زردآلو،چهار عدد ازگيل،نصفانار بزرگ،نصف پرتقال تامسون . پس هر جا در رژيم ميوه آمده شما ميتوانيد با يكياز موارد بالا جايگزين كنيد ( هر كدام از موارد بالا 75 كالري دارد ). خيار و هويججزو ميوه هاي آزاد است.
**اندازه گوشتها : منظور از يك ران مرغ يعني ران ،يك مرغ يك و نيم كيلويي و 􀁨منظور از سينه يعني يك طرف سينه بدون بال و پوست و منظور از يك تكه ماهي يعنياندازه 17 در 17 سانتي متر ماهي . اگر ترازوي دقيق داريد اين وزنها را رعايت كنيد :گوشت گوسفند 75 گرم،گوشت مرغ 120 گرم و ماهي 230 گرم

**اندازه قند : حبه قندهاي موجود يا 2/5گرم كه برابر با 10 كالري مي باشد.􀁨
جابجا كردن وعده هاي غذايي مثلاً نهار با شام ، ناشتا با عصرانه و يا شنبه با يكشنبه مانعي ندارد.
منظور از يك كفگير برنج 6قاشق غذاخوري برنج است البته به صورت كته و 7 قاشق غذاخوري به صورت آبكش ولي بهتر است برنج را به صورت كته تهيه كنيد.
جايگزينهاي حبه قند براي كساني كه از قند استفاده نمي كنند : 􀁨
يك حبه قند= 2,5 گرم= 10 كالري= 6توت خشك= 6مويز= 12 كشمش= 2عدد پولكي
دو حبه قند= 1خرما،،سه حبه قند= يك شكلات
جايگزينهاي نان : يك كفپ دست نان=پ30گرم= 5عددبيسكويت متوسط= 2عددبيسكويت كرمدار=3عددبيسكويت ساقه طلاعي= يك عددسيبزميني=يك عدد ميوه= 3قاشق پلو= 2عدد شيريني دانماركي
شير : يك ليوان شير = 200 سي سي شير كم چرب= 110 كالري=يك ليوان ماست كتلت ،كوفته، كوكو، دلمه : هر كدام به اندازه متوسط داراي 200 كالري است و مي توانند جايگزين هم شوند.
پيتزا : نصف پيتزا = يك عددساندويچ = دو سيخ جگر و يك واحد نان = يك سيخ 􀁨كباب برگ يا كوبيده و يك واحد نان= دوعدد تخم مرغ و يك واحد نانلطفاً در ماه اول از جايگزينها استفاده نكنيد . و از ماه دوم اولويت با ليست غذايي مي باشد و از جايگزينها فقط در مسافرتها و مهماني ها استفاده كنيد.
در طول دوره دو هفته اي رژيم از وزن كردن روزانه خود پرهيز كرده وآنرا به پايان دوهفته موكول كنيد .
رژيم غذايي شما با توجه به شرايط ممكن است چند ماه طول بكشد و به هر حال شما نبايد بيشتر از يك كيلو در هفته وزن كم كنيد .
جايگزينها در رژيم غذايي :
صبحانه
صبحانه 100 كالري:
1. يك استكان شير+يك استكان آب پرتقال
2. يك بيسكويت+يك استكان شير
3. يك تخم مرغ آب پز+نصف سيب
4. يك كف دست نان تافتون + دوقاشق عسل
5. يك كف دست نان + يك قاشق پنير
6. يك و نيم كف دست نان + يك قاشق غذاخوري عسل
صبحانه 150 كالري:
1. يك عدد بيسكويت + يك استكان شير و يك قاشق عسل
2. يك ليوان آب پرتقال + يك بيسكويت
3. يك كف دست نان + اندازه دوقوطي كبريت پنير
4. يك استكان چاي شيرين + يك سيب + يك تخم مرغ آب پز
5. پنج عدد خرما + يك استكان شير
6. دو عدد بيسكويت + يك سيب
7. يك كف دست نان بربري+يك قالب كره 15 گرمي
8. يك كف دست نان تافتون + يك خيار سبز + 50 گرم پنير + يك گوجه فرنگي
9. يك ليوان شير+ يك تكه كيك معمولي
10. يك و نيم كف دست نان + دوقاشق پنير
11. يك و نيم كف دست نان + يك قاشق غذاخوري عسل
12. يك تخم مرغ آب پز + يك كف دست نان
صبحانه 200 كالري:
1. يك كف دست نان + يك عدد تخم مرغ نيمرو
2. پنجاه گرم پنير + يك كف دست نان+ چاي معمولي  
3. يك ليوان شير و عسل +يك كف دست نان سنگك
4.يك كره 15 گرمي + سه قاشق مرباي توت فرنگي + يك كف دست نان
5.دو كف دست نان + 30 گرم پنير
6. يك و نيم كف دست نان + يك تخم مرغ آب پز + يك قاشق مرباخوري عسل
7. تخم مرغ يك عدد متوسط آب پز +نان بربري ي ك كف دست +چا يي با ي ك قاشق
غذاخوري شكر
صبحانه 250 كالري:
راهنماي تغذيه و رژيم درماني دكتر باقرزاده ١۶
1. پنير به اندازه دو قوطي كبريت + گوجه فرنگي + يك كف دست نان بربري + نصف
گردو
2. پنير به اندازه دو قوطي كبريت + يك كف دست نان بربري + نصف گردو + خيار سبر
3. يك كف دست نان لواش + يك عدد تخم مرغ نيمرو
4. يك سيخ جگر( 150 گرم) + يك كف دست نان سنگك
صبحانه 300 كالري:
1. يك كف دست نان بربري + يك ليوان شير + يك قاشق عسل
2. يك كف دست نان تافتون + 15 گرم كره + يك قاشق عسل+چاي شيرين
صبحانه 400 كالري:
1. يك كف دست نان لواش + يك عدد تخم مرغ نيمرو+يك استكان كوچك چاي
2. دو كف دست نان ( 50 گرم)+ 50 گرم پنير + دو عدد گردو
صبحانه 450 كالري:
1. تخم مرغ نيمرو+دوكف دست نان سنگك +يك ليوان چاي شيرين+يك سيب
2. تخم مرغ نيم رو دو عدد+نان دو واحد+چايي با 4 حبه قند
3. شير يك ليوان+عسل دو قاشق غذا خوري+كره 10 گرم+دو كف دست نان
4. خامه 6قاشق مرباخوري +عسل دو قاشق غذا خوري +چايي شيرين با دو قاشق مرباخوري
شكر+ نان 2 واحد
صبحانه 500 كالري:
1. صد گرم پنير + دو عدد گوجه فرنگي +يك ليوان چاي شیرین + يك كف دست نان سنگك 

2. عسل و خامه هر كدام 7 قاشق مرباخوري+نان دو واحد +چايي با 4 حبه قند
3. يك كف دست نان تافتون + 40 گرم كره + يك قاشق عسل+چاي شيرين
ناهار و شام
ناهار و شام 150 كالري
1. سه تكه جگر +يك كف دست نان سنگك+يك ليوان دوغ 150 ك
2. دو سيب زميني آب پز متوسط + سالاد 150 ك
3. يك تكه مرغ آب پز +كدو آب پز+هويج آب پز 150 ك
4. يك كف دست نان + يك عدد تخم مرغ آب پز 150 ك
5. ت 3/2 ليوان سوپ جو + يك كف دست نان 150 ك 
6. يك كاسه كوچك سوپ جو 150 ك
ناهار و شام 200 كالري:
1. يك كف دست نان + يك ليوان ماست + چهار عدد خيار سبز
2.پنجاه گرم جگر+دوكف دست نان سنگك 200 ك
3. يك سيخ جوجه كباب 200 ك
4.پنجاه گرم مرغ آب پز +كدو آب پز+هويج آب پز+ خيارشور+كاهو 200 ك
5. يك ليوان لوبيا چيتي پخته + سالاد 200 ك
6. يك كف دست نان + يك و نيم ليوان هندوانه + 20 گرم پنير 200 ك
7.پنج عدد ميگوي آب پز + سالاد 200 ك 
8. چهار یکم پيتزا 200 ك 
9. يك ليوان عدسي + سالاد 200 ك
10. يك و نيم ليوان سوپ جو 200 ك
11. يك تكه كوكو سيب زميني 200 ك
12. نصف ساندويچ همبرگر + سالاد 200 ك
13. يك كف دست نان + دو عدد گردو + 20 گرم پنير 200 ك
ناهار و شام 300 كالري
1. سالاد + يك كف دست نان + يك تكه ماهي كوچك 300 ك
1. چهار قاشق غذاخوري برنج + يك تكه ماهي كوچك 300 ك
3. يك كفگير غذاخوري باقلا پلو بي گوشت 300 ك
4. يك كف دست نان + نصف سيخ كوبيده +گوجه 300 ك
5. يك كف دست نان + يك تكه گوشت خورشتي كوچك 300 ك
6. يك و نيم كف دست نان + يك عدد كتلت 300 ك
7. چهار قاشق غذاخوري برنج + يك تكه مرغ كوچك 300 ك
8. يك كف دست نان + يك سيخ كباب چنجه + سالاد 300 ك
9. يك و نيم كف دست نان + يك عدد كوكو سبزي 300 كالري
10. يك كف دست نان + يك سيخ كباب چنجه + سالاد 300
11. سه تكه پيتزا 300 ك
12. يك و نيم ليوان لوبيا چيتي پخته + سالاد 300 ك
13. يك كف دست نان + سه سيخ جگر 300
ناهار و شام 350 كالري:
1. نصف قوطي تن ماهي بدون روغن+يك كف دست نان 350 ك
2. ميوه + يك كف دست نان + يك عدد كوفته + سالاد
3. سالاد + يك كف دست نان + يك سيخ برگ 350 ك
4. يك كف دست نان + يك تكه كوكو سبزي + سالاد 350 ك
5. سالاد + يك كف دست نان + يك تكه كباب تابه اي 350 ك
6. نصف بشقاب ماكاروني + سالاد 350 ك
ناهار و شام 400 كالري:
1. يك كف دست نان + صد گرم سيب زميني سرخ كرده + صد گرم سينه مرغ بدون پوست
2. يك كفگير برنج + صد گرم ميگو + سالاد 400 ك
3. يك كفگير برنج + يك پيمانه خورش سبزي 400 ك
4. نصف تن ماهي جنوب + دو كف دست نان 400 ك
5. يك كفگير برنج + يك پيمانه قيمه 400 ك
6. يك كفگير و نيم لوبياپلو+ سالاد 400 ك
7. يك كفگير برنج + يك قطعه مرغ كوچك
ناهار و شام 450 كالري:
1. سالاد + يك و نيم كفگير باقلا پلو بي گوشت 450 ك
2. پنج قاشق غذاخوري برنج + يك تكه مرغ متوسط 450 ك
3. يك كفگير برنج + يك سيخ كباب برگ 450 ك
4. سالاد + يك كفگير برنج + يك تكه مرغ كوچك 450 ك
ناهار و شام 500 كالري:
1. يك كفگير برنج + يك سيخ كباب كوبيده + گوجه 500 ك
2. سالاد+ يك و نيم كف دست نان+يك تكه ماهي بزرگ
3. يك و نيم كف دست نان + 2 عدد كتلت 500 ك
4. يك كفگير برنج + يك تكه ماهي متوسط 500 ك
5. سالاد + يك و نيم كف دست نان+يك تكه مرغ بزرگ 500 ك
6. يك تكه گوشت خورشتي متوسط+ يك كفگير برنج
7. سالاد + يك و نيم كف دست نان + يك تكه گوشت خورشتي بزرگ 500 ك
ناهار و شام 550 كالري:
1. يك كفگير زرشك پلو+ نصف سينه مرغ بدون پوست 550 ك
2. يك كفگير باقلاپلو + يك ران مرغ 550 ك
3. يك كفگير برنج+يك ران مرغ+ماست نصف ليوان- 550 ك
4. يك كفگير برنج + نصف سيخ كباب برگ + يك قاشق سس گوجه فرنگي
+ سالاد 550 ك
5. يك كفگير برنج + صد گرم گوشت قرمز بدون چر بي + يك قاشق سس گوجه فرنگي
+ سالاد
ناهار و شام 600 كالري:
1. يك بشقاب برنج ( 100 گرم)+ يك كاسه كوچك خورشت بادمجان 600 ك
2. يك بشقاب برنج ( 100 گرم)+ يك كاسه كوچك خورشت كرفس 600 ك 3- سالاد +
يك و نيم كف دست نان + 2 عدد كتلت
ناهار و شام 650 كالري:
1. يك تكه بزرگ ماهي +برنج يك كفگير +ماست نصف ليوان +سالاد با يك قاشق
غذاخوري سس
2. يك بشقاب برنج ( 100 گرم)+ يك كاسه كوچك خورشت قيمه بادمجان 650 ك
3. آبگوشت يك كاسه متوسط 650 ك
4. سالاد + 2 كف دست نان + 2 تكه كباب تابه اي + سالاد با سس يك قاشق
ناهار و شام 700 كالري:
يك كفگير برنج+يك ران مرغ+ماست نصف ليوان+يك كف دست نان+سالاد با يك قاشق
سس
ناهار و شام 750 كالري:
1. سالاد + يك و نيم كفگير برنج + يك تكه گوشت خورشتي بزرگ 750 ك
2. سالاد+ يك و نيم كفگير برنج + يك تكه ماهي بزرگ 750 ك
3. سالاد + يك و نيم كفگير برنج + يك تكه مرغ بزرگ 750 ك
ناهار و شام 800 كالري:
1. دوكفگير برنج+يك ران مرغ+ماست نصف ليوان- 800 ك
2.دو كفگير برنج+يك تكه بزرگ ماهي+ماست نصف ليوان- 800 ك
ناهار و شام 900 كالري:
1. دو كفگير پلو ي ساده با خورش قيمه 900 ك
2. دو كفگير برنج + يك ران مرغ + ماست نصف ليوان + سالاد با يك قاشق غذاخوري سس
مايونز
3. دو كفگير باقلا پلو با گوشت + سالاد 900 ك
4. پيتزا ي كوچك با نوشابه 900 ك
ناهار و شام 950 كالري:
1. دو كفگير برنج +يك ران مرغ +نصف ليوان ماست +يك كف دست نان +سالاد با يك
قاشق سس
2. يك بشقاب ماكاروني + يك ليوان ماست + سبزي 950 ك
ناهار و شام 1100 كالري:
1. سالاد + 3 كفگير برنج + يك تكه ماهي بزرگ 1100 ك
2. سالاد+ 3 كفگير برنج + يك تكه مرغ بزرگ 1100 ك
3. سالاد + 3 كفگير برنج + يك تكه گوشت خورشتي بزرگ 1100 ك
ناهار و شام 1150 كالري:
سه كفگير برنج + ران مرغ يك عدد+ماست نصف ليوان+سالاد با يك قاشق غذاخوري سس
مايونز
ناهار و شام 1300 كالري:
1. يك بشقاب لوبيا پلو (با 15 گرم كره ) + يك ليوان ماست پرچرب + سبز ي+ سالاد(باسس
مايونز)
2. يك بشقاب باقلا پلو (با 15 گرم كره ) + يك ليوان ماست + سبزي + سالاد (باسس
مايونز) 1300 ك
3. يك بشقاب عدس پلو(با 15 گرم كره) + يك ليوان پر چرب ماست + سبزي+
سالاد(باسس مايونز)
ناهار و شام 1400 كالري:
1. چهار كفگير برنج + يك ران مرغ +ماست نصف ليوان +سالاد با ي ك قاشق غذاخوري
سس مايونز
2. سه سيخ جگر ( 150 گرم) + دو نان تافتون 1400 ك
3. يك بشقاب پلو (با 15 گرم كره ) + يك ليوان ماست + سبزي+ سالاد(باسس
مايونز)+دوسيخ جگر
ناهار و شام 1450 كالري:
يك بشقاب برنج ( 100 گرم)+ يك كاسه متوسط خورشت فسنجان 1450 ك
ناشتا (ساعت دهي) و عصرانه
ناشتا و عصرانه 50 كالري:
1. يك ميوه كوچك- 50 ك
2. سيب ترش 4 عدد 50 ك
3. شكلات كاكائويي 10 گرم- 50 ك
4. هندوانه يك قاچ
ناشتا و عصرانه 100 كالري:
1. شربت آلبالو يك ليوان- 100 ك
2. ميوه + چاي + يك عدد خرما- 100 ك
3. ميوه + چاي + يك حبه قند 100 ك
4. ميوه يك عددبزرگ- 100 ك
5. انجير خشك 4 عدد- 100 ك
6. شكلات مغز دار آناتا 4 عدد- 100 ك
7. كشمش 60 عدد يا 30 گرم+خرما 2 عدد متوسط- 100 ك
8. پسته 12 عدد درشت
9. بستني وانيلي 50 گرم
1كالري: ناشتا و عصرانه 50
1. خرما پنج عدد +چاي- 150 ك
ناشتا و عصرانه 200 كالري:
1.بستني(يك ليوان كوچك)- 200 ك
2. شكلات مغز دار آناتا 7 عدد- 200 ك
3. يك شكلات كاكائويي 40 گرمي
4. بيسكويت ديجستيو 4 عدد
5. بستني عروسكي ميهن يك عدد+كشمش 15 عدد- 200 ك
2كالري: ناشتا و عصرانه 50
خ ) شكلات يك عدد متوسط( 50 گرم)- 250 ك

بخش دو : عوارض رژيمهاي غذايي لاغري و راه حل آنها

به علت اينكه شخص تحت رژيم كمتر از نياز بدن خود غذا مي خورد بنابراين بدن ازدريافت بعضي از نيازهاي ضروري خود نيز در طول رژيم محروم مي گردد . همين عاملسبب بروز عوارضي خواهد شد . البته همه اين عوارض تا حدود زيادي با توصيه هايي كهپزشكتان در طول رژيم خواهد داشت، پيش نمي آيد . به هر حال اگر عوارضي هم ظاهرگردد موقتي بوده و بعد از اتمام رژيم از بين خواهد رفت .
الف ) ريزش مو در رژيم كاهش وزن : ريزش مو در رژيم كاهش وزن موقتي بوده وبا مصرف ويتامينهاي توصيه شده از ميزان آن كاسته شده و بعد از اتمام رژيم كاملاً مرتفع ميشود . توصيه مي شود كساني كه قبل از شروع رژيم دچار ريزش مو بودند با مشورت پزشكاز همان ابتداي رژيم شروع به خوردن ويتامين بكنند و اگر ريزش مو خيلي زياد ا ست ميتوانيد با مشورت پزشك از شامپوي مينوكسديل 2 درصد استفاده بكنيد.
ب ) يبوست در رژيم كاهش وزن : براي بر طرف كردن آن كارهاي زير مفيد خواهدبود :
١. انجام ورزشهاي مناسب ( تحرك )
٢. مصرف سبزيجات و ميوه هاي ملين مثل : انجير – آلوچه – آلو بخارايي –زردآلو
٣. مصرف غذاهاي فيبردار مثل : نان سبوسدار- كاهو- كلم و …
۴. مصرف صبحگاهي آب
۵. دوري از استرس
۶. در صورت لزوم با مشورت پزشك مي توانيد از پودر گياهي پسيليوم وقرص سيلاكس استفا ده بكنيد از مصرف ساير مسهلها خودداري كنيد . يك قاشق ازپودررا داخل يك ليوان آب مخلوط كرده و ميل كنيد . مصرف مايعات بيشتر زمانيكه از پسيليوم استفاده مي كنيد كمك كننده است .
٧. براي اينكه مشكل يبوست پيدا نكنيد اعمال بالا را مد نظر داشته باشيد و درصورت داشتن يبوست علارغم انجام اعمال فوق از دستور مقابل براي تهيه يكصبحانه ضد يبوست كمك بگيريد : ابتدا 4 الي 7 عدد انجير خشك را در آبخيس كنيد و بعد از چند ساعت كه انجيرها كاملاً نرم شدند آنها را داخل مخلوطكن ريخته و دو ليوان آب و يك قاشق روغن زيتون به آن اضافه كرد ه و بعد ازمخلوط كردن به جاي صبحانه ميل فرماييد . ( مي توانيد مقدار آب را كمتر بريزيدتا محلول تهيه شده خوشمزه شود ولي بعد از خوردن آن يك ليوان آب هم ميلكنيد )
پ)افت قند در رژيم كاهش وزن و احساس ضعف : اين مشكل را شما مي توانيد باخوردن هويج (نه آب هويج ) كه از غذاهاي آزاد مي باشد برطرف كنيد ( از صبح تا شب هرموقع كه احساس گرسنگي كرديد )
ج) افت فشار و سرگيجه در رژيم كاهش وزن : براي اينكه دچار افت فشار نشويدخوردن آب صبحگاهي را فراموش نكنيد و در ضمن اگر مبتلا به فشار خون نيستيد از مقاديرمتعارف نمك در رژيمهاي خود استفاده فرماييد .
چ) ناراحتي معده در رژيم كاهش وزن: براي كاهش ناراحتي معده در رژيم كاهش وزن موارد زير را رعايت فرماييد : 1- غذاهاي توصيه شده را در پنج نوبت ميل كنيد 2آهسته غذا خورده و آنرا خوب بجويد 3- آرامش در زمان غذا خوردن بسيار مفيد ميباشد 4- از خ وردن غذاهاي سنگين و پر چرب خودداري كنيد 5- بعد از غذا كمي استراحتكنيد 6- از استعمال سيگار ومصرف مشروبات الكلي خودداري كنيد 6- قهوه، چاي پررنگ،ميوه هاي خام، سبزي،ترب ، خيار،ادويه وترشيجات مي تواند باعث تحريك معدهشود از مصرف بيش از حد اين مواد خودداري كني د. 7- در صورت احساس درد مي توانيدبا مشورت پزشك از داروهاي آنتي اسيد استفاده فرماييد.
ح) سردرد در رژيم كاهش وزن : با رژيم غذايي كاملي كه به شما ارائه شده همهنيازهاي بدن تامين مي شود بنابراين معمولاً سردرد نخواهيد داشت ولي از آنجا كه عده اي ازافراد قبل ا ز شروع رژيم مبتلا به اين سردردها مي باشند چه بسا با شروع رژيم كاهش وزنممكن است سردرد اين افراد افزايش پيدا كند . اين افراد لازم است از خاصيت بسيار خوبهويج استفاده كرده و با خوردن هرچه بيشتر هويج اين مشكل را از بين ببرند . افرادي كه ايننوع سردردها را دارند مي بايست رژيمهاي طولاني تري را داشته باشند.
خ) افتادگي شكم و چين و چروك پوست صورت در رژيم كاهش وزن:در برنامه رژيم كاهش وزن همه بدن لاغر مي شود ولي مقادير لاغري براي هر عضويمتفاوت مي باشد . مثلاً اين مقدار براي شكم 75 درصد وبراي باسن 10 درصد مي باشد وبراي صورت اين مقدار تنها 1درصد مي باشد ولي همين مقدار كم لاغري در صورت ممكناست ملموس بوده و براي شكم هم سبب ايجاد چين و چروك گردد پس چه كار بايد كرد؟همانطور كه ذكر شد 75 درصد كاش وزن نصيب شكم مي شود يعني به طور مثال اگرشخصي 30 كيلو وزن كم كند 20 كيلوي آ ن از شكم كم مي شود پس واضح است اگرتدابيري به كار نگيريم مشكلاتي از بابت افتادگي شكم خواهيم داشت . براي پيشگيري ازاين مسئله كارهاي ذكر شده در زير را مستمراً انجام دهيد، به خصوص كساني كه تصميمدارند مقدار بيشتري از وزن خود را كم كنند :
در مدت رژيم هر روز س ه يا چهار بار شكم خود را كاملاً به طرف داخل كشيده و آنرا بهمدت 5تا 8 دقيقه به همان حال نگه داشته و به كار خود ادامه دهيد و به آرامي تنفس كنيدالبته به ياد داشته باشيد كه اين كار را نبايد در حالت درازكش انجام دهيد بلكه انجام آن درموقع پياده روي يا ايستادن و يا انجام كارهاي روزمره موثر هست . خانمها مي توانند اين كاررا هنگام آشپزي يا ظرف شستن ويا … انجام دهند .
تذكر: لازم به ذكر است كه خانمهاي با سن بالا و كساني كه سابقه چندين حاملگي را دارندو ديواره شكمشان تغييرات برگشت ناپذيري را پيدا كرده نبايد انتظار داشته باشند كه با انجاماين كار شكمشان كاملاً صاف و بدون چروك شود به هرحال اين روش در اين افراد همباعث نتايج درخشاني خواهد شد .
مطلب دوم در مورد پوست صورت مي باشد : پوست صورت خوشبختانه داراي حالتالاستيكي مي باشد و با لاغري آن پوست هم كشيده شده و چروك نمي افتد البته اين شرايطالاستيكي براي سن زير 30 سال خاصيت تطابق زيادي داشته و رژيم در اين سنين چين وچروكي در صورت ايجاد نمي كند . در سنين بالاي 30 سال كاهش سريع وزن سبب ايجادچين و چروك مي شود اما اگر كاهش وزن با برنامه دقيق و همراه با مصرف روغن زيتونباشد اين مشكل را نخواهيم داشت در سنين بالاي 40 و 45 سالگي خاصيت الاستيكي پوستباز هم ضعيفتر مي شود در نتيجه پوست براي تطابق وقت بيشتري نياز دارد.از روغن زيتون و پمادهاي ضد چروك اصلي و ماسكهاي استاندارد و شناخته شده مي شودبراي ماساژ صورت و ايجاد شادابي در آن استفاده كرد.
رژيم لاغري در زمان حاملگي به علت اينكه در اين دوران تمام احتياجات جنين از 􀁌رژيم غذايي مادر تأمين مي شود ممنوع مي باشد .

در دوران شيردهي با رعايت تغذيه مناسب و تحت نظر پزشك مي شود اقدام به لاغري كرد . البته رژيمهايي كه در اين دوران ارائه مي شود مي بايست طولاني تر باشد . تاتأثير منفي در شير نوزاد نداشته باشد. مادراني كه بچه شيرخواره دارند توجه فرمايند:
نوزادان اگر چه كوچكند ولي به علت داشتن رشد زياد احتياج به كالري بيشتريدارند . كه اين كالري در 6ماه اول تماماً از شير مادر تأمين مي گردد و در 6ماه دوم 75 % و در6ماه سوم 50 % و در شش ماه چهارم 25 % نياز كودك از شير مادر تأمين مي شود . بااحتساب اينكه يك نوزاد براي هر كيلو وزن بدن خود نياز به 100 كالري انرژي دارد ميشود مقدار نياز نوزاد از شير مادر را محاسبه و در رژيم مادر اضافه كرد . به طور مثال نوزاد11 ماهه با وزن 10 كيلوگرم نياز به 1000 كالري در روز دارد كه 75 % آن يعني 700 كالري ازشير مادر تأمين مي شود پس اين مادر اگر بخواهد رژيم بگيرد بايد 700 كالري اضافهدريافت كند . اين مقدار كالري كه توسط پزشك در رژيم اين مادران گنجانده مي شود بهتراست از راه خو ردن موادي تأمين شود كه خاصيت شيرزايي بيشتري را دارند اين مواد شاملغذاهاي زير مي باشد :
1. شير : هر ليوان شير بدون شكر 110 كالري و با شكر 150 كالري دارد.
2. ميوه : هر واحد ميوه 75 كالري دارد.
3. خرما : هر عدد آن 20 كالري دارد.
  مادري كه در مثال بالا ذكر شد مي تواند ر وزانه 3 ليوان شير با شكر ( 50×3 = 450 کالری) و 2 عدد میوه (75×2 = 150 ) و 5 عدد خرما  ( 5×20= 100 ) که مجموعه 700 کالری می شود را اضاف دریافت کند.
در انتها لازم به توضيح است هر چند ورزش براي كاهش وزن چندان موثر نمي باشد ( بهدليل تغذيه بيشر بعد از انجام ورزش ) . ولي انجام حركات ورزشي ساده در رژيم لاغريضروري مي باشد چرا كه از شل شدن ماهيچه جلوگيري كرده و نيز براي سلامتي اندامهايمهم بدن از جمله قلب مناسب مي باشد پس سعي كنيد در رژيم كاهش وزن هر روز يا يكروز در ميان اقدام به ورزش از جمله نرمش ،پياده روي،دويدن و شنا بكنيد . شنا مخصوصاًبراي افراد خيلي چاق بسيار مفيد مي باشد .بعد از اتمام رژيم دوهفته اي ،حتماً جهت گرفتن رژيم جديد به پزشكتان مراجعه فرماييد واگر به هر دليلي در روز مقرر نتوانستيد مراجعه كنيد رژيم خود را طبق همين رژيم ادامه دادهو در اولين فرصت مراجعه كنيد .در هر صورت ادامه يك رژيم بيش از يك هفته توصيهنمي شود . چرا كه رژيم مناسب بايد تنوع داشته و تمام مواد مغذي را براي بدن تأمين كند.
با آدرس زير مي توانيد مكاتبه نموده و سوالات خود را بپرسيد . براي گرفتن رژيم معمولاًمراجعه حضوري نياز است مگر در مواقع خاص شايد بشود از طريق اينترنت يا پست رژيمغذايي داد . توجه داشته باشيد كه رژيم گرفتن يعني محروم كردن بدن از نيازهاي اساسي وحياتي خود پس لازم است شخص رژيم گيرنده تحت نظر كامل پزشك خود باشد منخودم، تمام كساني را كه براي رژيم مراجعه مي كنند هر دو هفته يك بار با دقت بسيار زيادمعاينه مي كنم و حتي در بعضي مواقع دستور توقف رژيم را مي دهم پس به ياد داشته باشيد
اگر پزشكي بدون معاينه شما و بدون بررسي عوارض رژيم درماني اقدام به لاغر كردن شماكرد مطمئن باشيد كه فقط به فكر پول است و سلامتي شما برايش اهميتي ندارد.
E mail: matin581@yahoo.com
موفق باشيد . دكتر باقرزاده

به زودی کتاب کامل می گردد 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن